Заглавна


Компютърната лингвистика в България

Секцията по компютърна лингвистика стартира нова международна научна конференция Компютърната лингвистика в България.

Първото й издание, организирано съвместно с Факултета по математика и информатика и Факултета по славянски филологии на Софийския университет, ще се състои в София на 4 септември 2014 година.


51st Annual Meeting of the ACL


Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор от българска страна на 51-вата годишна среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която ще се състои в София в периода 4-9 август 2013 г.Секцията по компютърна лингвистика се занимава с теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици.

Основна цел на Секцията по компютърна лингвистика е създаването на ефективни теоретични модели и езикови технологии, реализирани със съвременни компютърни приложения и системи.

Секцията по компютърна лингвистика е част от Института за български език "Професор Любомир Андрейчин" в Българската академия на науките.

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с първа награда и грамота от НСНИ - МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект Глаголна семантика – проблеми на интерфейса (декември 2005).Web applications for editing Bulgarian texts

Представяне на CESAR и МЕТА-NЕT, 2 май 2012 г., София, хотел „Шератон“
Регистрация, Програма

бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17, 1113 София, България
тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg