Продукти


Един от приоритетите на Секцията по компютърна лингвистика е да предоставя достъп до разработените програми и приложения както на научната общност, така и на широката общественост. Тази страница съдържа връзки към:

  • различни програми за езикова обработка - специализиран софтуер за предварителна езикова обработка (токънизация и разделяне на изречения), програми за морфо-синтактична и семантична анотация, за извличане на информация и др., както и програми за езикова обработка, предназначени за крайни потребители - проверка и корекция на правописа и граматиката, разпознаване на реч и др.;
  • списък с демо версии на програми и ресурси, разработени от членове на Секцията по компютърна лингвистика.София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg