Новини


51st Annual Meeting of the ACL

Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор от българска страна на 51-вата годишна среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която ще се състои в София в периода 4-9 август 2013 г.Българският WordNet

Към средата на март 2013 г. Българският WordNet (БулНет) достигна приблизително 50 000 синонимни множества, в които са включени повече от 105 000 лексикални единици. Синонимните множества са свързани помежду си с общо над 118 000 семантични, морфо-семантични и екстралингвистични релации. БулНет се разпространява от ELDA (Evaluations and Language Resources Distribution Agency).


Минали събития


2012 година


Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

На 20 декември 2012 г. (четвъртък) от 18.00 часа в Дома на учения, бул. “Шипченски проход” № 50, се проведе коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН, на което бяха представени европейските проекти на Секцията.Интервю с проф. д-р Светла Коева за Радио "София"

Чуйте интервюто с проф. д-р Светла Коева за рубриката "Кой кой е в столичното общество" на Радио "София". Предаването е излъчено на 18 ноември 2012 г.Интервю с проф. д-р Светла Коева във в. "Култура"

Интервюто Езикът – описание, предписание, образование, възпитание е поместено в бр. 37 на в. "Култура" от 2 ноември 2012 г.Публична защита на дисертационния труд на Светлозара Лесева

На 11 октомври 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН се състоя открито заседание на публичната защита на Светлозара Илиева Лесева. Темата на дисертацията е „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)”.Д-р Ивелина Стоянова от Секцията по компютърна лингвистика с награда на името на Джон Атанасов

На 4 октомври 2012 г. президентът Росен Плевнелиев връчи отличията на името на Джон Атанасов на млади български изследователи в сферата на информационните технологии. Д-р Ивелина Стоянова бе отличена с грамота „Джон Атанасов — за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост”.

Д-р Ивелина Стоянова е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките. Тя е бакалавър по компютърни науки и математика при Университета в Бат, Великобритания, и магистър по компютърна лингвистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от юли 2012 г. – и доктор по компютърна лингвистика на Българската академия на науките (Институт за български език, Секция по компютърна лингвистика).

Д-р Стоянова работи в сферата на автоматичното разпознаване на съставни лексикални единици в българския език. В момента участва в научни проекти в сферата на машинния превод, както и по създаването на Българския национален корпус и допълването му с паралелни корпуси с фокус върху българския език.Публична защита на дисертационния труд на Ивелина Стоянова

На 26 юли 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН се състоя открито заседание на публичната защита на Ивелина Любенова Стоянова. Темата на дисертацията е „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“.

Предзащита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева

На 25.06.2012 г. (понеделник) от 11 часа в Големия салон на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ се проведе предварителна защита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите“. Научен ръководител на докторантката е проф. д-р Светла Коева.Представяне на CESAR и МЕТА-NЕТ

На 2 май 2012 г., в София, в хотел „Шератон“ се състоя първото от поредицата представяния на европейския проект CESAR и инициативата МЕТА-НЕТ - събитие с международно участие по въпросите на езиковите технологии в подкрепа на многоезиковото европейско информационно общество.

Срещата бе организирана от проекта CESAR, който е част от META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance) - мрежа от 57 водещи научноизследователски центъра от 33 страни, финансирана от Европейската комисия. Четирите проекта, които изграждат по-голямата рамкова структура на META-NET – T4ME, CESAR, META-NET4U и META-NORD, целят да осигурят достъп до голям брой езикови ресурси и програми за тяхното използване за много европейски езици. Събитието в София бе първото от поредица официални представяния на CESAR в различни европейски страни.

То има за цел да информира участниците и широката общественост за състоянието на езиковите технологии за български език в сравнение с нивото на развитие на езиковите технологии в други европейски страни и да ги запознае със значението, което многоезиковите ресурси и тяхната компютърна обработка имат за общественото развитие, образованието, бизнеса и международните отношения.

Търговското изложение, което се проведе едновременно с основната конференция, включи презентации и демонстрации на големи и малки компании, работещи в областта на езиковите технологии, и на последните постижения на различни европейски проекти, допринасящи за изграждане на многоезиково европейско информационно общество.Предзащита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова

На 8-ми март 2012 г. от 11 часа в Института за български език - 503 стая, се състоя предварителната защита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език. Научен ръководител на докторантката е проф. д-р Светла Коева.2011 годинаПокана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

На 21 декември 2011 г. от 17.00 часа в Чаената къща "Чай във фабриката", ул. “Г. Бенковски” № 11, се проведе коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН.

В рамките на официалната част бе представен брой 3 от 2011 г. на сп. "Български език", посветен на корпусната лингвистика.Програма за управление на Института за български език

Секцията по компютърна лингвистика представя Програма за управление и развитие на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" на проф. д-р Светла Коева във връзка с кандидатурата й за директор на Института за български език.

Приложен е списък с публикациите на проф. д-р Светла Коева за периода 2009 - 2011 г.Интервю с проф. д-р Светла Коева в сп. "Аз жената"

Интервюто с проф. Коева е публикувано в Аз жената на 17 август 2011 г.Обсъждане на проекти на Секцията по компютърна лингвистика

На 30 юни 2011 г. в Големия салон на ИБЕ се проведе обсъждането на следните проекти на СКЛ:
Automatic Grammar Correction for Bulgarian – 3:30 p.m. Езикови ресурси и технологии за машинен превод - от 14:00 часа
Автоматична граматична корекция на български език - от 15:30 часа.

Във връзка с обсъждането на вниманието на интересуващите се бяха предоставени следните материали Езикови ресурси и технологии за машинен превод и Автоматична граматична корекция на български език.MacEst

Секцията по компютърната лингвистика разпространява система за автоматична проверка на правописа MacEst за Mac OS, която открива и маркира в текста неправилно написаните думи и предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките.Д-р Цветана Димитрова получи наградата за млад учен „Професор Марин Дринов” в областта на хуманитарните науки

Д-р Цветана Димитрова от Секцията по компютърна лингвистика получи наградата за млад учен „Професор Марин Дринов” в областта на хуманитарните науки за „Особено високи приноси в областта на компютърната лингвистика и прилагането на нови методи в изследването на историята на българския език”.

Наградата бе връчена на тържественото събрание на БАН, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.2005 година


Награда за научни постижения

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с Първа награда и грамота от НСНИ - МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект “Глаголна семантика – проблеми на интерфейса” (декември 2005).