Проекти


През последните двадесет години членовете на секцията са участвали в редица важни международни и национални научни проекти.
София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg