Партньори


Основните звена, с които Секцията по компютърна лингвистика си сътрудничи в България при работата си по различни проекти, са Катедрата по логика към Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ "Климент Охридски", с която имаме официално подписан договор за сътрудничество, Катедрата по български език при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (ПУ), Секцията по логика към Института за математика и информатика на БАН и Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН. Един от най-важните резултати на това сътрудничество е създаването на Магистърската програма по компютърна лингвистика към Софийския университет. Членовете на нашата секция са основни участници както в съставянето на учебната програма и учебните планове на магистърската програма, така и при провеждането на учебните лекции и семинари.

През юни 2002 година с активното съдействие на Секцията по компютърна лингвистика беше учредена Българската асоциация за компютърна лингвистика (БАКЛ), сдружение на учени от различни области, с научни, образователни и популяризаторски задачи в областта на компютърната лингвистика.

В рамките на различни международни проекти - BalkaNet, CESAR, ATLAS, както и в рамките на Мрежата за върхови постижения МЕТА-НЕТ Секцията по компютърна лингвистика си сътрудничи с научни колективи от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Чехия, Франция, Унгария и мн. др.:

Секцията си сътрудничи по различни международни проекти и с Катедрата по компютърна лингвистика и фонетика, Саарбрюкен - Германия, Университета Франш-конте, Безансон - Франция, Норвежкия университет за наука и технологии, Трондхайм - Норвегия, Барселонския автономен университет - Испания, Карловския университет, Прага - Чехия, Университета в Осло, Норвегия, Гьотеборгския университет - Швеция, Университета в Париж, Сорбона (Париж IV) - Франция и др.

Сътрудниците на секцията членуват в следните международни организации:

Generative Linguistics in the Old World FoLLI - The Association for Logic, Language and Information
Trans-European Language Resources Infrastructure