История


Секцията по компютърна лингвистика е създадена в началото на 1994 година от проф. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев като Секция за компютърно моделиране на българския език. Секцията е част от Института за български език в Българската академия на науките.

Оттогава Секцията се утвърждава като водещ център по компютърна лингвистика и обработка на естествения език в България. Сътрудниците на Секцията се занимават както с теоретични проблеми на формалното описание на езика, така и със създаването на компютърни системи с различни практически приложения. Постиженията им са високо ценени в международната общност по компютърна лингвистика, за което свидетелстват многобройните международни научни проекти с тяхно участие.

През 2004 г. Секцията за компютърно моделиране на българския език е преименувана на Секция по компютърна лингвистика.