Конференции


Предстоящи конференции

51st Annual Meeting of the ACL

Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор от българска страна на 51-вата годишна среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която ще се състои в София в периода 4-9 август 2013 г.


Проведени конференции

В периода 19-21 септември 2012 г. в Дубровник се проведе Осмата международна конференция "Формални подходи към южнославянските и балканските езици". Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор на форума.

Между 3-ти и 6-и октомври 2010 г. в Дубровник, Хърватия се състоя Седмата международна конференция "Формални подходи към южнославянските и балканските езици". Секцията по компютърна лингвистика бе съорганизатор на събитието.

Между 25-и и 28-и септември 2008 г. в Дубровник, Хърватия се състоя Шестата международна конференция "Формални подходи към южнославянските и балканските езици". Секцията по компютърна лингвистика бе съорганизатор на събитието.

От 18-и до 20-и октомври 2006 г. в София се състоя Петата международна конференция Формални подходи към южнославянските и балканските езици под организаторството на Секцията по компютърна лингвистика.

Конференцията бе посветена на 75-та годишнина от рождението на проф. Йордан Пенчев.

Годишната среща на членовете на Text Encoding Initiative, организирана от Българската академия на науките, се проведе в София от 28 до 30 октомври 2005 година.

AZBUKY.NET - международен семинар и конференция, организирани от Института за български език, Института за литература, Института по математика и информатика и Централната библиотека на БАН, се проведоха в София от 24-и до 27-и октомври 2005 година.


(обратно в началото)