КонтактиСекция по компютърна лингвистика Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" Българска академия на наукитебул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17 1113 София, България


тел.: +359 2 / 979 2969, +359 2 / 979 2971 факс: +359 2 / 72 23 02 e-mail: dcl@dcl.bas.bg

View new in a larger map