Дейност


Секцията по компютърна лингвистика развива специализирана дейност в няколко насоки:

  • извършване на разнообразни теоретични и приложни научни изследвания в областта на компютърната и теоретичната лингвистика и обработката на естествения език;
  • организиране на научни конференции в областта на компютърната лингвистика и обработката на естествения език;
  • обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и студенти в програми по компютърна лингвистика;
  • организиране на научни семинари в областта на компютърната и теоретичната лингвистика и обработката на естествения език с фокус върху българския език.София 1113, бул. "Шипченски проход" N 52, бл. 17
тел.: +тел.: +359 2/ 979 2969, +359 2/ 979 2971, факс: +359 2/ 872 23 02, e-mail:  dcl@dcl.bas.bg