Страница на Мартин ЯлъмовКонтакти:
  e-mail: myalamov@dgtserv.com,

  Служебен адрес:
  Институт за български език - БАН
  Секция по компютърна лингвистика

  бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, стая 602

  София 1113Образование:
  2010 – Нов български университет – Бизнес администрация

  2005 – 2008 – Технически университет, Компютърно инженерство, магистър

  2001 – 2005 – Технически университет, Компютърно инженерство, бакалавър


Професионален опит:
  2006 – до сега – Cosmo Bulgaria Mobile LTD, NMS инженер - Prepaid and VAS (Network Management System Engineer – Prepaid and Value Added Services)

  юни 2004 – ноември 2006 – Net Is Sat Ltd., системен и мрежов администратор

  юли 2003 – май 2004 – Lion Technologies, системен и мрежов администратор


Опит:
  Хардуер: Intel платформи, Cisco рутери и суичове, HP суичове, Extreme суичове; WAN, LAN и безжични устройства.

  Софтуер: Linux (Debian, Slackware,RedHat), Solaris, HP-UX; OpenVMS AXP, UNIX, Cisco IOS, Windows'95,98,2000; приложения на MS-Windows and X-Windows; TCP/IP, Eternet, LAN/WAN, pppoe, pptp, VPN, GRE tunnels, MPLS, RSVP, zebra, bird, quaga; рутинг протоколи: (RIP, OSPF,ISIS, BGP); Apache web server, SSL, radius, mysql, PostgreSQL, FTP; qmail, sendmail and exim, DNS server bind, ipchains/iptables firewall.

  Програмиране: C, Soket programing, C++,Perl, PHP, JavaScrips, Shell script; Flash, Assembler,Delphi, Pascal, HTML, TK, Basic


Лицензи:
  Solaris 10 Advanced System Administration