EN BG
Награждаване на победителите от Състезанието по компютърна лингвистика и публична лекция

Награждаване на победителите от Състезанието по компютърна лингвистика и публична лекция

Награждаването на победителите от Петото състезание по компютърна лингвистика се проведе на 19 май 2023, петък, от 11:00 ч. в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски“ №124, София 1000). Награждаването се организира с подкрепата на ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Г-н Богомил Ковачев от ГД „Писмени преводи“ направи представяне на тема AI@DGT (Изкуственият интелект в ГД „Писмени преводи“)….

Софийски фестивал на науката (11 – 14 май 2023)

Софийски фестивал на науката (11 – 14 май 2023)

Какво е мястото на езиковите технологии в ежедневието ни? Кои са езиковите технологии на бъдещето? Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език, БАН, ще представи „Езикови технологии на бъдещето“ по време на Софийския фестивал на науката, който ще се проведе в периода 11 – 14 май 2023, 10:00 – 18:00 ч.,…

Научен панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“

Научен панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“

Научният панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“ ще се проведе на 9 май 2023 година от 13:00 до 15:00 ч. в Заседателна зала 1 (Софийски университет, Ректорат) в рамките на Международната научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“ (9 – 11 май 2023, София). В рамките на панела се изследват семантичните и синтактичните свойства на класове български…

Състезание по компютърна лингвистика 2023

Състезание по компютърна лингвистика 2023

Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Могат ли да се решават езикови задачи? Не пропускайте сами да отговорите на тези въпроси, като се включите в Петото състезание по компютърна лингвистика. Участието в състезанието отваря нови хоризонти, в които откривате малка част от начините, по които компютрите „разбират“ езика. Състезанието по компютърна лингвистика е предназначено за ученици в прогимназиален или…

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Третият национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. Събитието се организира от Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Института за български език при Българската академия на науките в рамките на европейския проект „Координиране на езикови ресурси в Европа“. Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на…

Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейски съюз

Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейски съюз

На 8 ноември 2022 Панелът за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA) организира работна среща на тема Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейския съюз (Towards full digital language equality in a multilingual European Union). Целта на събитието е да проучи развитието в областта на езиковите технологии в контекста на многоезичието на Европейския съюз. Бяха представени…

Българският Фреймнет: състояние и перспективи (семинар)

Българският Фреймнет: състояние и перспективи (семинар)

Семинар: Българският Фреймнет: състояние и перспективи. Семинарът е част от поредицата Global FrameNet Tuesdays, която се организира от 2020 година насам в продължение на International FrameNet Workshop. Дата: 4.10.2022 Резюме: Лекцията обръща внимание на: a) идентифицирането на български глаголи, които се свързват с определена семантична рамка във Фреймнет; б) езиково специфичните данни, използвани за описанието на българските глаголи (главно стойности…

Майстори на езиковите технологии  с Института за български език

Майстори на езиковите технологии с Института за български език

Предлагаме Ви достъпни и забавни езикови състезания, базирани на някои основни езикови технологии, които вече са част от нашето ежедневие: търсене и откриване на информация, автоматичен превод, структуриране на знание. Състезанията започват на всеки 40 минути и в тях може да се включите както индивидуално, така и групово. Освен да се забавлявате, ще научите за някои от технологиите, които обогатяват…

Пета международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 8-9 септември 2022

Пета международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 8-9 септември 2022

Петата международна конференция Компютърната лингвистика в България (Computational Linguistics in Bulgaria, CLIB) ще се проведе на 8 – 9 септември 2022 в София, България. Конференцията си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения и новите методи и подходи в областта на компютърната лингвистика и компютърното описание на езика, с фокус върху езиците с малък брой носители…

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.