EN BG
Грамота за Секцията по компютърна лингвистика от Фонд „Научни изследвания“

Грамота за Секцията по компютърна лингвистика от Фонд „Научни изследвания“

Екипът от Секцията по компютърна лингвистика от Института за български език към Българската академия на науките бе удостоен с грамота за успешна реализация на проекта Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване за български и руски, ръководен от проф. Светла Коева. На церемония на 23 април 2024 г. в Зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на…

Шеста международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 9-10 септември 2024

Шеста международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 9-10 септември 2024

Шестата международна конференция Компютърната лингвистика в България (Computational Linguistics in Bulgaria, CLIB) ще се проведе на 9 – 10 септември 2024 г. в София, България. Конференцията си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения и новите методи и подходи в областта на компютърната лингвистика и компютърното описание на езика, с фокус върху езиците с малък брой…

Шесто състезание по компютърна лингвистика – 28 април 2024

Шесто състезание по компютърна лингвистика – 28 април 2024

Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Могат ли да се решават езикови задачи? Не пропускайте сами да отговорите на тези въпроси, като се включите в Шестото състезание по компютърна лингвистика. Участието в състезанието отваря нови хоризонти, в които откривате малка част от начините, по които компютрите „разбират“ езика. Състезанието по компютърна лингвистика е предназначено за ученици в прогимназиален или…

Покана за лекция

Покана за лекция

Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има удоволствието да Ви покани на лекцията на проф. Вито Пирели от Института по компютърна лингвистика към Националния съвет за научни изследвания в Италия на тема: Assessing reading literacy with the finger-voice span Лекцията ще се състои на 6 декември от 15 часа…

Награждаване на победителите от Състезанието по компютърна лингвистика и публична лекция

Награждаване на победителите от Състезанието по компютърна лингвистика и публична лекция

Награждаването на победителите от Петото състезание по компютърна лингвистика се проведе на 19 май 2023, петък, от 11:00 ч. в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски“ №124, София 1000). Награждаването се организира с подкрепата на ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Г-н Богомил Ковачев от ГД „Писмени преводи“ направи представяне на тема AI@DGT (Изкуственият интелект в ГД „Писмени преводи“)….

Софийски фестивал на науката (11 – 14 май 2023)

Софийски фестивал на науката (11 – 14 май 2023)

Какво е мястото на езиковите технологии в ежедневието ни? Кои са езиковите технологии на бъдещето? Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език, БАН, ще представи „Езикови технологии на бъдещето“ по време на Софийския фестивал на науката, който ще се проведе в периода 11 – 14 май 2023, 10:00 – 18:00 ч.,…

Научен панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“

Научен панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“

Научният панел „Семантико-синтактичен интерфейс: универсалност и специфичност“ ще се проведе на 9 май 2023 година от 13:00 до 15:00 ч. в Заседателна зала 1 (Софийски университет, Ректорат) в рамките на Международната научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“ (9 – 11 май 2023, София). В рамките на панела се изследват семантичните и синтактичните свойства на класове български…

Състезание по компютърна лингвистика 2023

Състезание по компютърна лингвистика 2023

Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Могат ли да се решават езикови задачи? Не пропускайте сами да отговорите на тези въпроси, като се включите в Петото състезание по компютърна лингвистика. Участието в състезанието отваря нови хоризонти, в които откривате малка част от начините, по които компютрите „разбират“ езика. Състезанието по компютърна лингвистика е предназначено за ученици в прогимназиален или…

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Третият национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. Събитието се организира от Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Института за български език при Българската академия на науките в рамките на европейския проект „Координиране на езикови ресурси в Европа“. Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на…

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.