EN BG

Секцията по компютърна лингвистика развива специализирана дейност в няколко насоки:

 

  • извършване на разнообразни теоретични и приложни научни изследвания в областта на компютърната и теоретичната лингвистика и обработката на естествения език;
  • организиране на научни конференции в областта на компютърната лингвистика и обработката на естествения език;
  • обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и студенти в програми по компютърна лингвистика;
  • организиране на научни семинари в областта на компютърната и теоретичната лингвистика и обработката на естествения език с фокус върху българския език.
Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.