EN BG

Връзки към различни научни организации, с които Секцията по компютърна лингвистика си сътрудничи в рамките на научни проекти и инициативи или в които СКЛ или нейни представители членуват:

 

 

Българска академия на науките (БАН)

 

 

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ)

 

 

Институт по математика и информатика (ИМИ)

 

 

Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ)

 

 

Министерство на образованието и науката (МОН)

 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

 

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ)

 

 

Българска асоциация за компютърна лингвистика (БАКЛ)

 

 

Association for Computational Linguistics European Chapter (EACL)

 

 

Association for Computational Linguistics (ACL)

 

 

Global WordNet Association (GWA)

 

 

European Network of Excellence in Human Language Technologies (ELSNET)

 

 

The European Language Resources Association (ELRA)

 

 

European Association for Lexicography (EURALEX)

 

 

Evaluations and Language resources Distribution Agency (ELDA)

 

 

European Association for Machine Translation (EAMT)

 

 

Association for Machine Translation in the Americas (AMTA)

 

 

Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC)

 

 

The Text Encoding Initiative (TEI)

 

 

Association for Computers and the Humanities (ACH)

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.