EN BG

Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език в Българската академия на науките предлага различни услуги както за научната общност, така и за широк кръг потребители (академични и индустриални):

 

 • лекции, курсове, консултации, сътрудничество;
 • справки и програмиране за хуманитарните научни изследвания;
 • езикови технологии и програмиране за нуждите на електронното общество;
 • софтуер и софтуерни компоненти (outsourcing) и др.

Услугите се предлагат във всяка една от следните области:

 

 • автоматичен превод и програми за автоматичен превод;
 • езикови технологии за създаване и обогатяване на онтологии;
 • коригиращи програми (за проверка на правописа, граматиката и пунктуацията, за предложение на синоними и близки по значение думи);
 • категоризация и анотация на документи и програми за категоризация и анотация;
 • търсене и извличане на информация и програми за търсене и извличане на информация;
 • езикови технологии за анализиране на данни и идентификация на съществуващи релации;
 • компютърни програми за езиково обучение;
 • компютърни програми, подпомагащи научните изследвания.

 

При изпълнението на предлаганите услуги ще използваме нашите ресурси и програмни продукти, създадени в резултат на изпълнението на международни и национални научни проекти. За всяка специфична задача могат да бъдат създадени нови езикови ресурси и да се реализират програмни продукти на следните платформи: Windows, Unix/Linux, Mac OS, Synbian OS, Palm X, Pocket PC.

 

Политиката на Секцията е по-голяма част от услугите да се извършват безплатно.

 

За подробности и заявки се обърнете към проф. д-р Светла Коева.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.