EN BG

Секцията по компютърна лингвистика се занимава с теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици.

 

Основна цел на Секцията по компютърна лингвистика е създаването на ефективни теоретични модели и езикови технологии, реализирани със съвременни компютърни приложения и системи.

 

Секцията по компютърна лингвистика е част от Института за български език Професор Любомир Андрейчин към Българската академия на науките.

 

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с първа награда и грамота от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект Глаголна семантика – проблеми на интерфейса (декември 2005).

 

Брошура на Секцията по компютърна лингвистика (юли 2014).

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.