EN BG

Страницата осигурява достъп до допълнителна информация, свързана с компютърната лингвистика или дейността на Секцията по компютърна лингвистика, включително:

 

  • връзки към различни научни организации, с които Секцията по компютърна лингвистика си сътрудничи в рамките на научни проекти и инициативи или в които СКЛ или нейни представители членуват;
  • извадки за честотата и контекста на различни езикови изрази в корпуси;
  • кратък речник на основни термини в компютърната лингвистика.
Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.