EN BG

Един от приоритетите на Секцията по компютърна лингвистика е да предоставя достъп до разработените програми и приложения както на научната общност, така и на широката общественост. Тази страница съдържа връзка към различни програми за езикова обработка – специализиран софтуер за предварителна езикова обработка (токънизация и разделяне на изречения), програми за морфо-синтактична и семантична анотация, за извличане на информация и др., както и програми за езикова обработка, предназначени за крайни потребители – проверка и корекция на правописа и граматиката, разпознаване на реч и др.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.