EN BG

Ръководител на СКЛ

 

проф. д-р Светла Коева mail ++359 2 / 979 2969 LinkedIn ResearchGate

 

Постоянни сътрудници на СКЛ

 

гл. ас. д-р Цветана Димитрова mail ++359 2 / 979 2971 LinkedIn ResearchGate
гл. ас. д-р Христина Кукова mail ++359 2 / 979 2961 LinkedIn ResearchGate
гл. ас. д-р Светлозара Лесева mail ++359 2 / 979 2971 LinkedIn ResearchGate
гл. ас. д-р Мария А. Тодорова mail ++359 2 / 979 2971 LinkedIn ResearchGate
гл. ас. д-р Валентина Стефанова mail ++359 2 / 979 2961 LinkedIn ResearchGate
гл. ас. д-р Йордан Кралев LinkedIn
д-р Ивелина Стоянова mail ++359 2 / 979 2971 LinkedIn ResearchGate
д-р Михаела Москова ++359 2 / 979 2961
Мартин Ялъмов mail ++359 2 / 979 2969 LinkedIn

 

Сътрудници по проекти

 

проф. д-р Тинко Тинчев
проф. д-р Мила Димитрова-Вълчанова
доц. д-р Иван Держански
гл. ас. д-р Олена Сирук
гл. ас. д-р Росица Декова
гл. ас. д-р Емил Дойчев
програмист Димитър Христов

 

Докторанти

 

Ивелина Стоянова Дисертация
Светлозара Лесева Дисертация
Мария А. Тодорова Дисертация
Лъчезар Джаков
Николай Желязков
Георги Илиев Дисертация
Тодор Лазаров Дисертация
Георги Джумайов Дисертация
Христина Кукова Автореферат
Виктория Петрова-Любенова Автореферат

 

Бивши сътрудници

 

проф. д.ф.н. Йордан Пенчев – основател на Секцията по компютърна лингвистика
проф. д-р Радка Влахова
проф. д.м.н. Стоян Михов
доц. д-р Анета Динева
доц. д-р Екатерина Търпоманова
доц. д-р Петя Несторова
гл. ас. д-р Димитър Георгиев
гл. ас. д-р Георги Чолаков
д-р Иванка Петрова
Албена Копринарова
Катя Алахверджиева
Кристина Душанова
Николай Раданов
Петя Плачкова
Светлана Горанова
програмист Павел Ташев
програмист Александър Ботов
програмист Ангел Генов
програмист Борислав Митев
програмист Борислав Ризов
програмист Борислав Станков
програмист Гечо Гечев
програмист Кузман Белев
програмист Никола Обрешков
Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.