EN BG
Д-р Зорница Козарева получи наградата „Джон Атанасов”

Д-р Зорница Козарева получи наградата „Джон Атанасов”

Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се връчва от 2003 г. насам на изявили се в световен мащаб млади български изследователи в областта на компютърните науки. През...

Втора международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

Втора международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

На 9 септември 2016 г. в Дома на Европа в София ще се проведе второто издание на международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB)....

Езикови ресурси и технологии за български език

Езикови ресурси и технологии за български език

Светла Коева (ред. и съст.). Езикови ресурси и технологии за български език. Акад. изд. „Марин Дринов“, София, 2014, 312 с. ISBN: 978-954-322-797-6.   Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа...

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.