EN BG
Езикови ресурси и технологии за български език

Езикови ресурси и технологии за български език

Светла Коева (ред. и съст.). Езикови ресурси и технологии за български език. Акад. изд. „Марин Дринов“, София, 2014, 312 с. ISBN: 978-954-322-797-6.   Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа...

Приключи  успешно проектът „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика”

Приключи успешно проектът „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика”

Проектът се финансира от Европейския социален фонд  и Република България. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.   В проекта „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ участваха...

Българският WordNet

Българският WordNet

Към средата на септември 2015 г. Българският WordNet (БулНет) достигна приблизително 82 100 синонимни множества, в които са включени повече от 188 200 лексикални единици. За сравнение големите правописни речници...

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.