EN BG


Please follow this link.


Българско-английски паралелен корпус със съотнесени (прости) изречения
Структуриран корпус с паралелни текстове на български и английски език, в рамките на който съответстващите си по съдържание изречения и прости изречения в състава на сложните са съотнесени помежду си.
Българският Браун корпус
Българският Браун корпус е създаден съобразно методологията, разработена в университета Браун (Brown university, Providence, Rhode Island, USA) и приложена в създаването на известния Brown Corpus.
Българският семантично анотиран корпус
Българският семантично анотиран корпус е структуриран корпус с текстове на български език, в който на всички думи е приписано значение от Българския уърднет.
Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.