Проекти

Създаването на Структурирания корпус с печатни издания на български език, публикувани в периода от 1945 до 2009 г., който е част от Българския национален корпус, е частично финансирано от Фонд „Научни изследвания”, проект ОХН 1512/2005 г.

cesar-logo

В периода 01.02.2011-31.01.2013 работата върху Българския национален корпус е финансирана и по проекта Cesar, проект No271022 по програма PSP ICT.

 

Научният колектив на Българския национален корпус е отворен за сътрудничество с организации и лица, които могат да допринесат за обогатяването и развитието на Корпуса.

 

Колективът изказва благодарност на следните издателства и автори, любезно предоставили текстове за включване в Корпуса:

  1. Редакцията на в. „24 часа”
  2. Издателство „Регалия”
  3. Издателство „Златната ябълка” и г-н Стоян Вълев
  4. г-н Борис Минчев и други.