Достъп

Достъпът до Българския национален корпус включва следните функционалности:

  • Изтегляне на части от Българския национален корпус;
  • Пълен достъп до системата за търсене;
  • Заявки за колокации;
  • Заявки за извличане на подкорпуси;
  • Заявки за изготвяне на честотни речници от подкорпуси.