Участници

В разработването и поддържането на Българския национален корпус участват следните секции и сътрудници:

Секция по компютърна лингвистика

Ръководител: проф. д-р Светла Коева

Участници: проф. д-р Тинко Тинчев; гл. ас. д-р Светлозара Лесева; д-р Ивелина Стоянова; Ангел Генов; гл. ас. д-р Цветана Димитрова; гл. ас. д-р Екатерина Търпоманова; гл. ас. д-р Росица Декова; Мария Тодорова; Борислав Ризов; Мартин Ялъмов; Христина Кукова; Георги Илиев

Секция за българска лексикология и лексикография

Ръководител: доц. д-р Сия Колковска

Участници: доц. д-р Диана Благоева; гл. ас. Ванина Сумрова; гл. ас. д-р Надежда Костова; гл. ас. Цветелина Георгиева; гл. ас. д-р Атанаска Атанасова, Димитър Колев