Информация БгНК EN


Българският семантично анотиран корпус


Българският семантично анотиран корпус е част от Българския Браун корпус. Съдържа 95119 лексикални единици, анотирани с подходящото синонимно множество от Българския wordnet.

Дума:    Основна форма:   

Резултати

Няма намерени.