Права

Условия за предоставяне на достъп до Българския национален корпус

Всички употреби на корпуса трябва да са в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, както и с конкретните условия за ползване на авторите или издателите на текстовете, включени в Българския национален корпус.

Общи правила за ползване

Българският национален корпус може да бъде използван при следните условия:

  • Достъпът е безплатен за некомерсиални цели – научноизследователски, учебни или др.
  • Предоставеното право за достъп е лично и не може да бъде преотстъпвано на друг.
  • Потребителите се задължават да използват Българския национален корпус в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.
  • При цитиране на примери от Корпуса да посочват като източник Българския национален корпус и да привеждат данни за автора на текста и за изданието, от което е взет цитираният пример.
  • По възможност, да предоставят на администратора (bulnc@dcl.bas.bg) библиографски данни за всяка публикация, в която има позоваване на Корпуса.
  • При необходимост администраторът има право да прекъсне достъпа до БНК, като не се задължава да дава предизвестие за това.
  • Подкорпусите и честотните речници, предоставени за ползване, се разпространяват в качеството си на колекции от документи, като всеки документ е снабден с подробно описание – автор, заглавие, източник и др. (където са известни). Разрешените употреби на корпусите включват: промяна на структурата, извличане на подкорпуси, анотация, промяна на описанието и др. Предоставените части от Българския национален корпус се разпространяват със следния лиценз: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Условия на лиценза на български език.