EN BG

Класификация на глаголите в Булнет

Практически резултати от първи етап

Резултатите са основно свързани с наблюдения върху семантичното описание от различни източници (Уърднет, Фреймнет, Върбнет), както и изготвянето на единно семантичното описание и класификация на глаголните и именните синсети.

А. Глаголни синсети в Уърднет с приписани общи глаголни класове от Върбнет и субкатегоризационни рамки от Фреймнет:
VERBS


Б. Препоръчителни промени по ресурсите:
DATA CHANGES

Файл

Съдържание
01

Прикачване на глаголни синсети към хипероним в структурата на Уърднет
02

Верификация и редактиране на приписаните фреймове на определени групи синсети
03

Редактиране на съотнасяния между фреймове от Фреймнет и глаголни класове от Върбнет
04

Проверка на синсети с приписани 2+ синтактични фрейма
05

Проверка и редакция на съотнасянето между определени аргументи на глагола, описани в класа във Върбнет, и съответните фреймови елементи

В. Новопредложена класификация на глаголните синсети в WordNet според техните семантични примитиви, общи глаголни класове и субкатегоризационни рамки (валидирана спрямо йерархичната структура на FrameNet):
VERB CLASSIFICATION

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.