EN BG

Класификация на глаголите в Булнет

Глаголни синсети в WordNet с приписани общи глаголни класове от VerbNet и субкатегоризационни рамки от FrameNet:
VERBS


Препоръчителни промени по ресурсите:
DATA CHANGES

Файл Съдържание
01 Прикачване на глаголни синсети към хипероним в структурата на Уърднет
02 Верификация и редактиране на приписаните фреймове на определени групи синсети
03 Редактиране на съотнасяния между фреймове от Фреймнет и глаголни класове от Върбнет
04 Проверка на синсети с приписани 2+ синтактични фрейма
05 Проверка и редакция на съотнасянето между определени аргументи на глагола, описани в класа във Върбнет, и съответните фреймови елементи

Новопредложена класификация на глаголните синсети в WordNet според техните семантични примитиви, общи глаголни класове и субкатегоризационни рамки (валидирана спрямо йерархичната структура на FrameNet):
VERB CLASSIFICATION

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.