EN BG

Общо описание

 

Chooser е многофункционална платформено независима система за езикова анотация, която позволява дефиниране на различни анотационни схеми. Функционалностите по-долу са разгледани с оглед на семантичната анотация. Основните функции, имплементирани в програмата, са следните:

 

 • бързо и интуитивно анотиране;
 • достъп до детайлна информация за предложените значения чрез синонимните множества в уърднет и информацията, свързана с тях – синоними, тълковни дефиниции, семантични релации, допълнителна информация за употребата, граматичните и прагматичните им особености и т.н.;
 • идентифициране на съставни думи и изрази както с елементи в непосредствено съседство, така и с дистантни елементи;
 • разнообразни стратегии за обхождане на корпуса според следните критерии: (i) всички думи; (ii) неанотирани думи, (iii) всички срещания на дадена дума; (iv) всички срещания на дадено значение и др.;

 

chooser_pass

 

Фиг. 1. Меню Pass с визуализирани опции за обхождане на корпуса

 • операции върху езиковите единици, включващи редактиране, вмъкване, изтриване на думи и символи;
 • гъвкава стратегия за търсене в корпуса чрез прости заявки и регулярни изрази по произволна форма или по основна форма на дума.

 

chooser-word

 

Фиг. 2. Меню Word с визуализирани опции за операции върху думите в корпуса

 

Предимства

 

Основните преимущества на програмата са следните:

 

 • позволява конкурентен достъп на множество потребители, което прави възможно едновременната работа на повече от един анотатори;
 • всички промени, извършени в корпуса, се визуализират и правят достъпни за потребителите чрез интерфейса на програмата;
 • интегрира детайлна визуализация на синонимните множества в уърднет за думата, която е активна за анотация, чрез връзка с програмата за създаване на лексикално-семантични мрежи Hydra;
 • всички промени в уърднет стават достъпни за Chooser веднага след извършването им, което позволява паралелно извършване на семантична анотация и изграждане на уърднет.

Системни характеристики

 

 • Език на програмиране: Python;
 • тествана под Linux и Windows.

Условия за достъп

 

Chooser е програма с отворен код.

 

Изтегляне

 

Програмата може да бъде изтеглена оттук.

 

Документация

 

Инструкциите за инсталацията и използването на програмата са подробно описани в следните два документа: Chooser Installation Manual и Chooser User Manual (на английски език).

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.