EN BG

Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Проект на Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език  „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките, и  Института по компютърна лингвистика към Националния съвет за научни изследвания, Италия

(2023 – 2025)

Страница на проекта: dcl/bas.bg/literacy/

Може да заявите желание за участие в „Оценяване на уменията за четене в начален етап на обучение“ тук или чрез QR кода .

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.