EN BG

Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Заглавие: Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

Срок: 2023 – 2025

Финансиране: Българската академия на науките и Националния съвет за научни изследвания в ИталияРъководител на проекта на българския екип: проф. Светла Коева

Участници от българския екип: д-р Ивелина Стоянова, гл. ас. д-р Валентина Стефанова, доц. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, гл. ас. д-р Христина Кукова.

Ръководител на проекта на италианския екип: проф. Вито Пирели

Участници от италианския екип: ст. изсл. Клаудия Марци, изсл. Марчело Феро, изсл. Андреа Надалини, Алесандро Ленто (докторант)

Основна цел на проекта: Да се повиши нивото на грамотност и способностите за четене и разбиране на децата в начален етап на обучение. За постигането на тази цел ще се проведе задълбочено проучване, фокусирано върху оценка на уменията за четене и способностите за разбиране на съдържанието на текста при деца в начална училищна възраст в България и в Италия.

Страница на проекта: dcl/bas.bg/literacy/

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.