EN BG

Димитър ХристовСекция по компютърна лингвистика

Телефон: 02 9792971

Имейл: dhhristov@outlook.com

Адрес:
Институт за български език,
ул. “Шипченски проход” 52, София 1113
Кабинет 613

Интереси

  • компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език
  • компютърни речници
  • лексикално-семантични мрежи
  • семантични релации
  • лингвистична анотация
  • извличане на структурирана информация
  • корпусна лингвистика

Постижения

Образование

Професионален опит

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.