EN BG

ClauseSplitter – програма за разпознаване на простите изречения в рамките на сложното

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.