Новини

Проверка на метаданните

 

Метаданните на около 10000 корпусни единици са проверени от експерти.