EN BG

Шеста международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 9-10 септември 2024

Шестата международна конференция Компютърната лингвистика в България (Computational Linguistics in Bulgaria, CLIB) ще се проведе на 9 – 10 септември 2024 г. в София, България.

Конференцията си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения и новите методи и подходи в областта на компютърната лингвистика и компютърното описание на езика, с фокус върху езиците с малък брой носители и недостатъчно добре развити ресурси и програми за автоматична обработка на различни лингвистични нива. Приоритет на конференцията е и развитието и сплотяването на научната общност в областта чрез насърчаване на сътрудничеството между български и чуждестранни учени и екипи.

Атестат за високата научна стойност на приетите доклади е фактът, че издания на Сборника с доклади от конференцията са включени в Web of Science, а от 2020 година поредицата се индексира в Scopus.

В рамките на CLIB 2024 ще се проведе и Специална сесия, посветена на Уърднет, Фреймнет и онтологиите. Това ще бъде четвъртото поредно издание на специалната сесия след нейния успех през 2018 година. Специалната сесия събира учени с интереси, свързани с принципите, теорията, практиката и приложенията на Уърднет, Фреймнет, онтологиите, свързването на разнообразни ресурси и тяхната взаимна съвместимост. Сесията има за цел да подкрепи общуването между тези учени и да подпомогне усилията им и съвместните им инициативи.

Конференцията е отворена за всички желаещи. Предварителната регистрация е задължителна.

CLIB 2024 е организирана от екипа на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език и Института за информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (БАН).

Конференцията е подкрепена от Европейската асоциация за езикови ресурси.


За повече информация

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.