EN BG

Ръководител на СКЛ

 

проф. д-р Светла Коева mail ++359 2 / 979 2969

 

Постоянни сътрудници на СКЛ

 

гл. ас. д-р Цветана Димитрова mail ++359 2 / 979 2971
гл. ас. д-р Светлозара Лесева mail ++359 2 / 979 2971
гл. ас. д-р Мария А. Тодорова mail ++359 2 / 979 2971
д-р Ивелина Стоянова mail ++359 2 / 979 2971
Христина Кукова mail ++359 2 / 979 2961
Валентина Стефанова mail ++359 2 / 979 2961
Борислав Ризов mail ++359 2 / 979 2961
Мартин Ялъмов mail ++359 2 / 979 2969
Димитър Христов mail ++359 2 / 979 2971

 

Сътрудници по проекти

 

проф. д-р Радка Влахова mail
проф. д-р Тинко Тинчев mail
гл. ас. д-р Росица Декова mail
доц. д-р Екатерина Търпоманова mail
Ангел Генов mail

 

Докторанти

 

Лъчезар Джаков mail
Николай Желязков mail

 

Бивши сътрудници и докторанти

 

проф. д.ф.н. Йордан Пенчев
доц. д-р Анета Динева
доц. д-р Петя Несторова mail
доц. д-р Стоян Михов mail
гл. ас. д-р Емил Дойчев mail
гл. ас. д-р Георги Чолаков mail
д-р Иванка Петрова mail
д-р Георги Илиев mail
Светлана Горанова
Кристина Душанова mail
Албена Копринарова mail
Катя Алахверджиева mail
Петя Плачкова
Николай Раданов
Александър Ботов
Борислав Митев
Никола Обрешков mail
Гечо Гечев mail
Борислав Станков mail

 

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.