EN BG

Секцията по компютърна лингвистика е създадена в началото на 1994 година от проф. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев като Секция за компютърно моделиране на българския език към Института за български език на Българската академия на науките.

 

Оттогава Секцията се утвърждава като водещ център по компютърна лингвистика и обработка на естествения език в България. Сътрудниците на Секцията се занимават както с теоретични проблеми на формалното описание на езика, така и със създаването на компютърни системи с различни практически приложения. Постиженията им са високо ценени в международната общност по компютърна лингвистика, за което свидетелстват многобройните международни научни проекти с тяхно участие.

 

През 2004 г. Секцията за компютърно моделиране на българския език е преименувана на Секция по компютърна лингвистика.

Copyright © 2015-2022 Department of computational linguistics. All rights reserved.