Информация БгНК EN


Българският PoS анотиран корпус


Българският PoS анотиран корпус е част от Българския Браун корпус. Съдържа 174697 лексикални единици, анотирани с подходящата граматична информация от Българския граматичен речник.

Дума:    Основна форма:   

Резултати

Няма намерени.