EN BG

Четвърта конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020)

Четвъртото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020) ще се проведе на 25 и 26 юни 2020 г. в смесен формат – присъствено (в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките) и онлайн.

Конференцията се провежда всяка втора година и си поставя амбициозната задача да подпомогне сътрудничеството между български учени в страната и чужбина, работещи в областта на компютърната лингвистика, и учени, разработващи езикови технологии, приложими за български език.

В рамките на основната програма ще бъдат изнесени доклади, представящи достиженията на изследователи от България, Велокобритания, Германия, Катар, Норвегия, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Япония. Предвидена е специална научна сесия, посветена на лексикално-семантичните мрежи и онтологиите.

Организатори на конференцията са Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Институтът за информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките. 

CLIB 2020 се провежда с подкрепата на Европейската асоциация за езикови ресурси (ELRA) и технологичната компания „Мозайка“. Специалната сесия за лексикално-семантични мрежи и онтологии се осъществява по проекта „Семантична мрежа с широк спектър от семантични релации“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Можете да се регистрирате за участие в залата или да следите излъчването на конференцията онлайн.

С програмата на конференцията можете да се запознаете на следния адрес.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.