Ангел Генов

Секция по компютърна лингвистика
Институт за български език
Българска академия на науките
„Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
angel@dcl.bas.bg
Повече от 10 години съм сътрудник към Секцията по компютърна лингвистика. Работя по различни проекти в областта на обработката на естествен език и по-специално: семантични мрежи, извличане на информация, разпознаване на наименовани обекти, тагиране на части на речта, крайни автомати, машинен превод. Интересувам се от практическите аспекти на обработката на естествения език, а именно: разработването на инструменти за корекция на правописа, електронни речници, компютърно асистирано езиково обучение и системи за машинен превод. Имам 15-годишен опит в софтуерната индустрия като разработчик на софтуер и мениджър на проекти за различни компании като Nokia, Pumatech и други.

В момента съм докторант към Секцията по компютърна лингвистика, а обект на изследванията ми е статистическият машинен превод.

Участие в проекти на СКЛ

CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources

ATLAS (Applied Technology for Language-Aided CMS)

Уеб приложения за редактиране на български текстове

Автоматична граматична корекция за българския език (Grammar Checker) (2008-2010)

Езикови ресурси и технологии за машинен превод (2008-2010)

Изграждане на езикови ресурси и модели за машинен превод за южнославянските и балканските езици (2007-2008)

Разбираема България (2006)

BalkaNet (2001-2004)

Публикации

Genov, A. and G. Iliev. Linguistic Motivation in Automatic Sentence Alignment of Parallel Corpora: the Case of Danish-Bulgarian and English-Bulgarian. In: Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011. Riga, 11-13 May 2011. [pdf]

Koeva, Sv., G. Totkov and A. Genov. Towards Bulgarian WordNet, In: Romanian Journal of Information Science and Technology, Volume 7, No. 1-2, pp. 45-61, 2004. ISSN 1453-8245

TINCHEV, T., MIHOV, S., KOEVA, S., GENOV, A., Logic for WordNet, In: Annuaire of Sofia University, 95, 2003.

Членство

NEALT, North European Association for Language Technology

CiE, Association Computability in Europe

FoLLI, the Association for Logic, Language and Information

GWA, Global WordNet Association

Курсове

2003 - 2010 "Програмиране на Perl", магистърска програма по компютърна лингвистика към Софийския университет

1998 - 2001 "Компютърна графика и обработка на образи" към Факултета по математика и информатика на Софийския университет

Езици

български (роден), английски (отлично), френски и руски (основно ниво)