EN BG

Проф. д-р Георг Рем работи като главен изследовател към Лабораторията за гласови и езикови технологии към Германския изследователски център за изкуствен интелект (German Research Center for Artificial Intelligence, DFKI) в Берлин.

Понастоящем Георг Рем е координатор на QURATOR (BMBF, 2018-2022) и Европейската езикова мрежа (ELG; EU, 2019-2022). Също така е съкоординатор на Европейско езиково равенство (ELE; EU, 2021-2022) и участва като главен изследвател в следните проекти: SoNAR (DFG, 2019-2021), PANQURA (BMBF, 2021-2022), HumanE-AI-Net (EU, 2020-2023), SPEAKER (BMWi, 2020-2023), OpenGPT-X (BMWi, 2021-2024) and NFDI4DS (DFG, 2021-2026).

През април 2021 г. Георг Рем получи званието почетен професор за изключителни заслуги за изследванията и обучението в Humboldt-Universität zu Berlin, където работи в Института за немски език и лингвистика. През октомври 2018 г. Георг Рем беше отличен като DFKI Research Fellow за изключителни заслуги и специални постижения в технологичния трансфер.

В миналото Георг Рем е работил като ръководител на проекта Lynx: Building the Legal Knowledge Graph for Smart Compliance Services in Multilingual Europe (2017-2021), финансирани от Европейския съюз, като координатор на проекта Digitale Kuratierungstechnologien, финансиран от BMBF, както и като координатор на CRACKER (2015-2017), финансиран от Европейския съюз. От 2010 до 2013 година е ръководител на T4ME, когато се разработва първоначалният проект META-NET.

От 2013 насам Георг Рем е ръководител на Германско-австрийския отдел на World Wide Web Consortium (W3C), който се помещава в DFKI в Берлин. Във връзка с информационните и комуникационните технологии и стандартизацията Георг Рем е член на DIN Presidential Committee FOCUS.ICT.

Георг Рем е генерален секретар на META-NET, мрежа за постижения, финансирана от Европейския съюз, която обединява 60 изследователски центъра от 34 държави, занимаващи се с изграждането на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество.

През мандата 2021/2022 Георг Рем служи като секретар на EACL (European Chapter of the Association for Computational Linguistics).

Георг Рем има магистърска степен по компютърна лингвистика и изкуствен интелект, лингвистика и компютърни науки от Университета в Оснабрюк. След като завършва докторската си степен по компютърна лингвистика в университета в Гисен, той работи в университета в Тюбинген, като ръководи проекти за устойчивост на езиковите ресурси и технологии. Отговаря за за развитието на езиковите технологии в интернет стартъп в Берлин, който е отличен с награда, след което се присъединява към DFKI в началото на 2010 г.

Той е автор, съавтор или редактор на над 200 научни публикации и заедно с Ханс Ушкорайт е редактор на поредицата Бели книги на META-NET: Европейските езици в дигиталната епоха, както и на Стратегически изследователски план на META-NET за многоезичието през 2020.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.