EN BG

Без категория

Катрин Мархайнеке

Катрин Мархайнеке е член на координационния екип на проекта „Европейска езикова мрежа“. Тя има магистърска степен по лингвистика и американска и руска филология. Има дълъг опит в областта на езикознанието и преводаческата дейност, като е заемала длъжност на езиковед, мениджър по контрол на качеството и експерт по бизнес процеси. Понастоящем Катрин Мархайнеке работи към Лабораторията за гласови и езикови технологии…

Йолина Петрова

Йолина съчетава интуитивността на културните изследвания с рационалността на когнитивните науки. В момента работи към Identrics, където се занимава с обработка на данни. Преподава статистика и няколко когнитивни курса в Нов български университет. Нейните интереси се фокусират върху средствата за подобряване на нашето разбиране за динамиката на доверието между хората и системите с изкуствен интелект, дали това разбиране да бъде…

Светла Коева

Д-р Светла Коева е професор по компютърна лингвистика, ръководител е на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език на Българската академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на компютърната лингвистика, проблемите на формалното описание на езика: морфология и синтаксис, лексикално-семантичните мрежи и онтологиите. Основен изследовател е при създаването на редица ресурси за български език като: Българския…

Ивелина Стоянова

Ивелина Стоянова е завършила специалност „Българска филология“ през 2001 година и магистърската програма по компютърна лингвистика през 2002 година към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е и специалност Компютърни науки и математика през 2010 година към Университета в Бат, Великобритания. През 2012 година защитава дисертация за научната степен „доктор“ към Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език…

Йордан Кралев

Йордан Кралев е завършил специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Техническия университет в гр. София през 2012 г., след което през 2016 г. защитава дисертация за научната степен „доктор“ по „Теория на автоматичното управление“ на тема Реализация на сложни закони за управление с програмируеми логически платформи. В момента е главен асистент към катедра „Системи и управление“ в Техническия университет…

Лъчезар Джаков

Лъчезар Джаков е технически директор в „СкайКод“ ООД. Има опит в проектирането и изграждането на сложни информационни системи, криптография, езикови технологии и невронни мрежи. Основен автор в езиково-ориентираните приложения на фирмата за машинен превод и синтезатор на реч.

Пени Лабропулу

Пени Лабропулу е главен изследовател към Института за обработка на език и реч в Атина. Работи основно в следните области: модели метаданни за документирането на езикови ресурси и технологии, както и културни ресурси, инфраструктури за споделяне и използване на езикови ресурси и технологии, проблеми на лицензирането и законови метаданни за езикови ресурси, компютърна лексикография и лексикология (дизайн и имплементация на…

Георг Рем

Проф. д-р Георг Рем работи като главен изследовател към Лабораторията за гласови и езикови технологии към Германския изследователски център за изкуствен интелект (German Research Center for Artificial Intelligence, DFKI) в Берлин. Понастоящем Георг Рем е координатор на QURATOR (BMBF, 2018-2022) и Европейската езикова мрежа (ELG; EU, 2019-2022). Също така е съкоординатор на Европейско езиково равенство (ELE; EU, 2021-2022) и участва…

Заключителна анкета (Семинари ELG / MIC 21)

➥ Информация за събитието ➥ Свали pdf

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.