EN BG

Трета международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

CLiB-logo-sq

На 28 и 29 май 2018 година в Дома на Европа и сградата на Българската академия на науките в София ще се проведе третото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2018). Конференцията си поставя амбициозната задача да подпомогне сътрудничеството между български учени в страната и чужбина, работещи в областта на компютърната лингвистика, и учени, разработващи езикови технологии, приложими за българския език.

Конференцията ще бъде открита с лекцията на проф. д-р Руслан Митков, един от първите български компютърни лингвисти и ръководител на Изследователската група по компютърната лингвистика в Университета в Улвърхамптън, Великобритания, който ще представи езикови технологии, ориентирани към електронното обучение, писмените и устните преводи и подпомагането на лица с езикови затруднения. Д-р Суджит Рави, старши изследовател и мениджър в „Гугъл“, ще покаже иновативни разработки в областта на генерирането на автоматични отговори на електронни съобщения, автоматичното разпознаване на образи и др. Д-р Зорница Козарева, мениджър в „Гугъл“ и лауреат на Наградата „Джон Атанасов“ за 2016 година за високи постижения в областта на компютърната лингвистика, ще запознае аудиторията с интелигентни интерактивни асистенти, подпомагащи общуването между човек и компютър.

Две лекции ще очертаят друго актуално направление в областта на компютърната лингвистика, а именно развитието на езиковите умения. Проф. Вито Пирели от Института по компютърна лингвистика „А. Замполи“ в Рим ще представи приложението на методи от обработката на естествения език при оценяване на уменията за четене. Проф. Мила Димитрова Вълчанова и проф. Валентин Вълчанов от Норвежкия научно-технологичен университет в Трондхайм ще покажат особеностите на метафоричния език в контекста на индивидуалното езиково развитие и „разбирането“ на човешкия език от компютрите.

В рамките на основната програма ще бъдат изнесени доклади, представящи достиженията на изследователи от България, Русия, Сърбия, Румъния, Япония, Украйна, Норвегия. Предвидена е специална научна сесия, посветена на лексикално-семантичните мрежи и онтологиите. С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.

Конференцията се организира от Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – Българска академия на науките.

CLIB 2018 се провежда с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и технологичните компании „А Дейта Про“, „Айдентрикс“ и „Докумастер“. Медиен партньор на Конференцията е Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.