EN BG

Общо описание

WinEst е система за автоматична проверка на правописа, предназначена за Microsoft Office. Програмата открива и маркира в текста неправилно написаните думи и предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешкитe, подредени според тяхната вероятност.
WinEst използва експертно създаден речник от милион и половина думи, базиран на електронния граматичен речник, разработен от Секцията по компютърна лингвистика, който съдържа над 85 000 основни форми.
Програмата интегрира логика за разпознаване на грешки, причинени от невнимание (грешно натиснат клавиш, разменени букви, пропуснати или добавени букви), разпознава грешки, породени от незнание и отлично се интегрира с потребителските речници, използвани в Microsoft Office.
WinEst използва изключително бърз и ефективен метод за търсене и разпознаване на верните думи без значение от размера на проверявания текст. Функционалността на продукта се реализира чрез използването на минимални ациклични детерминистични автомати и Левенщайн автомати, които позволяват максимална бързина, точност и обхват.

Предимства

 

  • Основните преимущества на програмата са следните:
  • предлага кандидати за корекция, които се ранкират според тяхната вероятност;
  • разпознава различните типове правописни грешки;
  • покрива основния речников фонд на българския език;
  • всички думи в речника са проверени от експерти лингвисти;
  • отличава се с лесни инсталация и деинсталация, които не изискват рестартиране на системата.

Системни характеристики

 

  • Език на програмиране: C++;
  • Платформа на изпълнение: Office 2007 (32-bit), Office 2010 (32-bit), Windows XP, Windows 7.

Условия за достъп

 

WinEst е програма със свободен достъп.

Изтегляне

 

Програмата може да бъде изтеглена от //dcl.bas.bg/est.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.