EN BG

Нови семантични релации, произтичащи от предикатно-аргументната структура

Синсети с приписани глаголни класове от ВърбНет и рамки от ФреймНет:
VERBS


Обобщени семантични роли:
RELATIONS BY PRIME SORTED

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.