EN BG

Нови семантични релации, произтичащи от предикатно-аргументната структура

Практически резултати от втори етап

Резултатите са свързани с формулирането на нови семантични релации, основани на концептуалните фреймове, както и на отразяването им в Уърднет при свързване между глаголни синсети и класове от именни синсети чрез задаването на селективни ограничения върху релациите.

А. Синсети с приписани фреймове от ФреймНет (5 025 от тях са верифицирани ръчно и са маркирани с 0++):
Глаголи с приписани фреймове


Б. Йерархична класификация на релациите, основани на концептуалните фреймове, заедно с общите селективни ограничения, които се отнасят за тях:
Йерархия на релациите


В. Класификация и дефиниции на селективните ограничения:
Селективни ограничения


Г. Синсети с приписани концептуални фреймове, съответните релации и свързани с класове от именни синсети въз основа на селективните ограничения:
Синсети с приписани фреймове и ограничения


Д. Препоръчителни структурни и описателни промени по ресурсите:
Промени

Файл

Съдържание
01

Новосъздадени фреймове във Фреймнет
02

Свързване на фреймове във Фреймнет с вече съществуващи (дефинирани) релации
03

Дефиниране на подвидове на фреймовите елементи според фреймовете, в които се срещат

➥ Обратно към проекта

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.