Запишете английски имена на български или английски. Ако са повече от едно, разделете ги със запетая или нов ред.
При вход на английски изходът е точно съвпадение в база с транскрибирани имена или имена с традиционно възприет начин на изписване. При липса на съвпадение – автоматична транскрипция с модел на невронна мрежа.
При вход на български изходът е точно съвпадение в база с транскрибирани имена или имена с традиционно възприет начин на изписване.Запишете текст (име) на българска кирилица или латиница.
При вход на кирилица изходът е точно съвпадение в база с транслитерирани имена, а при липса на съвпадение – автоматична транслитерация на текста спрямо Закона за транслитерация.
При вход на латиница изходът е точно съвпадение в база с транслитерирани имена.