EN BG

Предзащита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева

На 25.06.2012 г. (понеделник) от 11 часа в Големия салон на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ се проведе предварителна защита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите“. Научен ръководител на докторантката е проф. д-р Светла Коева.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.