EN BG

Представяне на CESAR и МЕТА-NЕТ

На 2 май 2012 г., в София, в хотел „Шератон“ се състоя първото от поредицата представяния на европейския проект CESAR и инициативата МЕТА-НЕТ – събитие с международно участие по въпросите на езиковите технологии в подкрепа на многоезиковото европейско информационно общество.

 

Срещата бе организирана от проекта CESAR, който е част от META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance) – мрежа от 57 водещи научноизследователски центъра от 33 страни, финансирана от Европейската комисия. Четирите проекта, които изграждат по-голямата рамкова структура на META-NET – T4ME, CESAR, META-NET4U и META-NORD, целят да осигурят достъп до голям брой езикови ресурси и програми за тяхното използване за много европейски езици. Събитието в София бе първото от поредица официални представяния на CESAR в различни европейски страни.

 

То има за цел да информира участниците и широката общественост за състоянието на езиковите технологии за български език в сравнение с нивото на развитие на езиковите технологии в други европейски страни и да ги запознае със значението, което многоезиковите ресурси и тяхната компютърна обработка имат за общественото развитие, образованието, бизнеса и международните отношения.

 

Търговското изложение, което се проведе едновременно с основната конференция, включи презентации и демонстрации на големи и малки компании, работещи в областта на езиковите технологии, и на последните постижения на различни европейски проекти, допринасящи за изграждане на многоезиково европейско информационно общество.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.