EN BG

Награда за научни постижения

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с Първа награда и грамота от НСНИ – МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект “Глаголна семантика – проблеми на интерфейса” (декември 2005).

 

gramota

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.