EN BG

Общо описание

 

Системата за автоматична проверка на правописа MacEst за Mac OS открива и маркира в текста неправилно написаните думи и предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките. MacEst предоставя пълните възможности за съвременна правописна корекция: експертно съставен речник; който съдържа над един милион думи, и предложения за замяна, които се подреждат според тяхната вероятност. Продуктът е достъпен за всички приложения, използващи системните услуги на Mac OS X за проверка на правописа. MacEst се базира на електронния граматичен речник, разработен от Секцията по компютърна лингвистика, който съдържа над 85 000 основни форми и над 1 млн. правилни словоформи. Функционалността на продукта се реализира чрез използването на минимални ациклични детерминистични автомати и Левенщайн автомати, които позволяват максимална бързина, точност и обхват.

Системни характеристики

 

• Пълна интеграция с Mac OS X • Реализиран изцяло на Objective C • Достъпен за всички приложения използващи системните услуги на Mac OS X за проверка на правопис • Интерфейс: NSSpellServer • Речник: > 1 милион думи • Подредба на кандидатите за корекция: ДА • Различаване на малки и главни букви: ДА

Предимства

 

MacEst предоставя пълните възможности за съвременна правописна корекция. Наред с експертно съставения речник продуктът е в състояние да намери предложения за корекция, които се ранкират според тяхната вероятност. • Представителност: покрива основния речников фонд на български език • Коректност: всички думи са проверени от експерти • Удобство: подрежда кандидатите за замяна според тяхната вероятност

Условия за ползване

 

Програмата MacEst е достъпна при следните условия за ползване.

Изтегляне

 

Програмата може да бъде изтеглена оттук.

 

 

Коментари

Споделяйте коментарите си тук.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.