EN BG

Лъчезар Джаков е технически директор в „СкайКод“ ООД. Има опит в проектирането и изграждането на сложни информационни системи, криптография, езикови технологии и невронни мрежи. Основен автор в езиково-ориентираните приложения на фирмата за машинен превод и синтезатор на реч.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.