EN BG

Катрин Мархайнеке

Катрин Мархайнеке е член на координационния екип на проекта „Европейска езикова мрежа“. Тя има магистърска степен по лингвистика и американска и руска филология. Има дълъг опит в областта на езикознанието и преводаческата дейност, като е заемала длъжност на езиковед, мениджър по контрол на качеството и експерт по бизнес процеси. Понастоящем Катрин Мархайнеке работи към Лабораторията за гласови и езикови технологии към Германския изследователски център за изкуствен интелект (German Research Center for Artificial Intelligence, DFKI).

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.