Изпратете ни автентични записи на български диалекти. Условие - говорителите да не са напускали мястото, за което е характерен съответният говор. Препоръка - записите да са до пет минути.

Само aac, ac3, aif, aifc, aiff, amr, caf, flac, m4a, m4b, mp3, oga, ogg, sf2, sfark, wav и wma файлове с големина до 20 MB са позволени.